Teija Makkonen, Asiantuntija, yrittäjä, hallitusammattilainen www.teijamakkonen.fi

Naiset armeijaan vai kansalaispalvelukseen?

  • Ulko- ja turvallisuuspolitiikan vaalipaneeli
    Ulko- ja turvallisuuspolitiikan vaalipaneeli
  • Kuvassa Ilkka Kanerva (kok.) ja Teija Makkonen (ln.)
    Kuvassa Ilkka Kanerva (kok.) ja Teija Makkonen (ln.)

Miksi Liike Nyt äänesti tyhjää ulko- ja turvallisuuspolitiikan vaalipaneelissa koskien kysymystä kansalaispalveluksesta?

Kansalaispalvelun sisältöä ei ole tarkemmin määritelty yleisessä keskustelussa.

Puolueiden aikalailla yhtenäinen linja on ollut, että kansalaispalvelus ja yleinen asevelvollisuus olisivat erillisiä asioita myös tulevaisuudessa. Kansalaispalveluksen tavoitteena on saada naiset osalliseksi kokonaisturvallisuuden ja maanpuolustuksen piiriin.

Ennen kansalaispalveluksen toteutumista olisi aiheellista lisätä tietoisuutta naisille osallistua maamme kokonaisturvallisuuteen ja maanpuolustukseen. Reserviläisliitto katsoo tämän riittäväksi ja esittää kokonaisratkaisuksi turvallisuuden infopäivää, jossa tutustuttaisiin viranomaisiin sekä heitä tukeviin vapaaehtoisjärjestöihin. Liiton ehdotus voitaisiin toteuttaa muuttamatta nykyistä asevelvollisuuslakia ja kutsuntoja, ja sillä saataisiin kaikki mukaan yhteiskunnan turvallisuuden tekemiseen

On myös ehdotettu, että asevelvollisia koskevat kutsunnat laajennettaisiin koskemaan myös naisia. Kutsuntojen laajentaminen myös naisia koskevaksi vaatisi lakimuutoksia ja on myös resurssikysymys (n. 3,5 miljoonan euron lisämenot vuodessa). Onkin syytä erottaa kutsunnat ja kokonaisturvallisuuden infotilaisuus toisistaan. Nykytavalla järjestetyissä kutsunnoissa määrätään palveluskelpoisuusluokka, palveluksen aloittamispaikka ja -ajankohta. Kutsuntatilaisuus ei siis ole vain maanpuolustuksen tiedotustilaisuus.

Nykyinen asevelvollisuusjärjestelmä tuottaa Suomelle riittävät sodan ajan joukot tehokkaimmin. Kansainväliset esimerkit lisäksi osoittavat, että asevelvollisuutta on käytännössä erittäin vaikeaa tuoda takaisin, kun se on kertaalleen purettu. Toimivaa tapaa ei pidä löyhin perustein rikkoa, mutta kehittää sitä tarvittaessa voidaan.

Suomen sotilaallinen maanpuolustus perustuu yleiseen asevelvollisuuteen. Yleisellä asevelvollisuudella on tarkoitus taata kustannustehokkaasti riittävän suuri ja toimintakykyinen reservi. Perustuslaissamme on säädetty maanpuolustusvelvollisuus, joka koskee jo molempia sukupuolia. Maanpuolustusvelvollisuus onkin siis eri asia kuin asevelvollisuus.

Maanpuolustus on koko kansan asia, ja maanpuolustustahto on puolustuskykymme perusta. Seuraavalla vaalikaudella on syytä kehittää mahdollisuuksia myös naisille osallistua kokonaisturvallisuuteen ja maanpuolustukseen. Tässä kehityksessä tulee olla kyse puolustuksemme vahvistamisesta monipuolisella osaamisella sekä kansalaisten maanpuolustustahdon kasvattamisesta. Ja kuten kaikessa velvoitteiden lisäämisessä myös tässä tulee käyttää suurta harkintakykyä jatkuvuuden turvaamiseksi.

Tulevalla vaalikaudella tämä asia tulee suurella todennäköisyydellä nousemaan keskusteluun ja parlamentaarisen työryhmän käsittelyyn. Asia on iso ja tärkeä kansallinen kysymys, ja uskoisin tämän kaltaisen asian päätyvän myös Liike Nytin nettiparlamentin käsiteltäväksi. Tästä syystä Liike Nytillä ei ollut vaalipaneelissa valmista kantaa asiaan.

Paasikivi -seuran järjestämässä vaalipanelissa olivat mukana Paavo Väyrynen(tl.), Jutta Urpilainen (sdp.), Riikka Taivassalo (sin.), Mikko Savola (kesk.), Kari Salmi (rkp.), Tom Packalén (ps.), Krista Mikkonen (vihr.), Teija Makkonen (ln.), Ilkka Kanerva (kok.), Sari Essayah (kd.) ja Paavo Arhinmäki (vas.).

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (12 kommenttia)

Käyttäjän TeijaMakkonen kuva
Teija Makkonen

Paasikivi-Seuran Ulko- ja turvallisuuspolitiikan vaalipaneelissa keskusteltiin asevelvollisuuden ulottamisesta koskemaan myös naisia. Keskustelussa esiin nousi myös mahdollisuus velvoittaa naiset kansalaispalvelukseen.

Tulevalla vaalikaudella näemme tuleeko kansalaispalvelusta koskeva kysymys eduskunnan ja myös Liike Nytin käsiteltäväksi.

Käyttäjän ArnoKotro kuva
Arno Kotro

Teija, olipa malli mikä tahansa, on tärkeää, että naisia ja miehiä kohdellaan yhdenvertaisesti. Lukion opettajana törmään jatkuvasti siihen että nuoret ihmettelevät, miksi tytöt ja pojat eivät ole yhdenvertaisia lain edessä. Sukupuolitettu ja seksistinen asevelvollisuuslaki tulee pian tiensä päähän, koska nuoret ovat aiempaa tasa-arvotietoisempia ja osaavat kyseenalaistaa syrjivät rakenteet.

Oma ehdotukseni on, että määrätään kutsunnat kaikille pakollisiksi ja tästä joukosta sitten rekrytoidaan vapaaehtoisia palvelukseen soveltuvuuden ja motivaation pohjalta, ei sukupuolen perusteella.

En myöskään käyttäisi nykymallista termiä "yleinen asevelvollisuus", koska se on hyvin valikoiva: noin kolmasosa ikäluokasta suorittaa palveluksen. Jos kuvitellaan, että palvelus olisi määrätty pakolliseksi koko ikäluokalle, mitä termiä silloin käyttäisimme? Superyleinen asevelvollisuus?

Käyttäjän petriluosto kuva
Petri Luosto

Ei millään pahalla, mutta nyt kyllä Kotro puhuu omiaan. Hänen kannattaisi vilkaista perustuslakia kokonaisuutena, sillä perustuslain kuudennen eli yhdenvertaisuuspykälän toisessa momentissa sanotaan seuraavaa:

"Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella."

Lähde: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/199907...

Tämän lisäksi perustuslain 127. pykälä, eli maanpuolustusvelvollisuus sanoo seuraavaa:

"127 § Maanpuolustusvelvollisuus

Jokainen Suomen kansalainen on velvollinen osallistumaan isänmaan puolustukseen tai avustamaan sitä sen mukaan kuin laissa säädetään.

Oikeudesta saada vakaumuksen perusteella vapautus osallistumisesta sotilaalliseen maanpuolustukseen säädetään lailla."

Lähde: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/199907...

Tätä kautta maanpuolustusvelvollisuus on perustuslain 6. pykälän toisen momentin mukainen hyväksyttävä peruste, etenkin kun se on kirjattu perustuslakiin, sillä perustuslaista ei voida poimia pykäliä kuin rusinoita pullasta ajamaan omia tarkoitusperiään.

"Oma ehdotukseni on, että määrätään kutsunnat kaikille pakollisiksi ja tästä joukosta sitten rekrytoidaan vapaaehtoisia palvelukseen soveltuvuuden ja motivaation pohjalta, ei sukupuolen perusteella."

Jos tuo toteutetaan, niin Suomella, jolla on vain noin 5,5 miljoonaa asukasta ja joka yksi Euroopan suurimpia maita pintaa-alaltaan, niin sen kyky puolustaa alueitaan heikkenee huomattavasti, koska sillä ei tulisi olemaan tarpeeksi sotilaita kriisitilanteisiin.

Jos on Opetusalan eettisen neuvottelukunnan puheenjohtaja, niin silloin kyllä pitäisi olla kykyä nähdä maanpuolustukselliset asiat myös valtion näkökulmasta kriisitilanteessa, eikä pelkästään edistää nykyistä nautinnonhaluisuutta. Kannattaa muistaa, että Max Weber määritteli valtion tahoksi, jolla on legitiimi oikeus käyttää väkivaltaa järjestyksen ylläpitämiseksi jollakin määritellyllä alueella, kuten Suomen valtiolla Suomen rajojen sisällä niin sisäisiä kuin ulkoisia uhkia vastaan. Samalla on syytä huomata, että Suomi on maantieteellisesti hankalassa paikassa kunnianhimoisen ja tarpeen tullen sotavoimaa käyttävän suurvallan naapurissa, joten pieni maa, joka sellaisessa paikassa, niin se tarvitsee selvää kykyä puolustaa itseään tai jos sillä ei ole sitä kykyä, niin se voi joutua tahtomattaan osaksi jotain sotilaallista selkkausta.

Käyttäjän ArnoKotro kuva
Arno Kotro

Petri, vaikka asiaa yrittäisi miten käännellä, niin se vain menee, että asevelvollisuuslaki kohtelee eri sukupuolia eri tavalla. Siitä ei pääse yhtään mihinkään. Ja se ei enää mahdu nuorten oikeustajuun, eikä minunkaan. Käytännössä kaikissa muissa Euroopan maissahan ongelma on hoidettu ja naiset ja miehet ovat yhdenvertaisia lain edessä.

En myöskään opettajana ole edistämässä "nautinnonhaluisuutta" vaan toimin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden puolesta, mihin velvoittavat jo Opetushallituksenkin määräykset. Kouluissa pitää kyseenalaistaa syrjivät rakenteet ja kasvattaa nuorista kriittisiä kansalaisia.

Sukupuolten yhdenvertaisuus on perusarvo, josta emme voi tinkiä.

Käyttäjän petriluosto kuva
Petri Luosto

Kyse ei ole kääntelemisestä, vaan siitä, että sinä poimit perustuslaista pykäliä kuin rusinoita pullasta. Sinun keskeinen ideologiasi on hyvin minä-keskeinen ja samalla unohdat millaisessa paikassa Suomi tosiasiassa on suhteessa aggressiiviseen ja laajentumishaluiseen naapuriimme. Vanha tosiasia on se, että vapauden hinta on ikuinen valppaus ja lisäisin tähän vielä niin hyvän toimintakyvyn kriisitilanteessa kuin on mahdollista.

"En myöskään opettajana ole edistämässä "nautinnonhaluisuutta" vaan toimin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden puolesta, mihin velvoittavat jo Opetushallituksenkin määräykset. Kouluissa pitää kyseenalaistaa syrjivät rakenteet ja kasvattaa nuorista kriittisiä kansalaisia."

Tuossa on sinulta hyvin vahvaa selittelyjen makua. Jos kerran väität toimivasi tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden puolesta, niin silloin sinun olisi syytä kiinnittää huomiota isien oikeuksiin lastensuojeluprosesseissa. Asevelvollisuus vie yhden ihmisen elämästä puoli vuotta tai vuoden, sen sijaan huonosti hoidettu lastensuojeluprosessi voi aiheuttaa lapsille elinikäisiä traumoja ja välien heikkenemistä isän suuntaan.

Käyttäjän ArnoKotro kuva
Arno Kotro

En minä poimi perustuslaista yhtään mitään, kyse on moraalista: naisilla ja miehillä pitää olla yhteiskunnassa samat oikeudet ja velvollisuudet, piste. Ja nyt keskustellaan asepalveluksesta, ei huoltajuuskysymyksestä, joka on sitten ihan toisen keskustelun paikka.

Käyttäjän petriluosto kuva
Petri Luosto Vastaus kommenttiin #7

Käyttäydyt selvästikin niin, että vain SINUN moraalisi on sitä oikeata moraalia ja kaikki muut ovat väärässä. Se ei ole eettisesti tai moraalisesti kestävä tapa toimia, vaan sillä tavalla toimivat kiihkoilijat.

Toteat, että olet vahvasti sukupuolien yhdenvertaisuuden puolesta ja samaan aikaan keuhkoat ja kiihkoilet yleistä asevelvollisuutta vastaan. Kuitenkaan en ole nähnyt sinun missään ottavan kantaa huoltajuuskysymyksiin, joten tuota kautta näen toimintasi eettisesti ja moraalisesti hyvin tekopyhänä.

Käyttäjän ArnoKotro kuva
Arno Kotro Vastaus kommenttiin #8

Ei kyse ole pelkästään minun moraalistani vaan koko koulujärjestelmän arvoperustasta, johon on kirjattu eri sukupuolten yhdenvertaisuus. Yhdenvertaisuuden kannattaminen ei ole kiihkoilua.

Käyttäjän petriluosto kuva
Petri Luosto Vastaus kommenttiin #9

Yhdenvertaisuuden juridinen määritelmä lähtee siitä, mitä perustuslaki sanoo, kuten olen jo aikaisemmin osoittanut. Jos haluat muuttaa lakeja, niin hanki siihen tarvittavien kansanedustajien tuki.

Perustuslain tulee olla myös koulujärjestelmän arvoperusta eikä koulujärjestelmän arvoja pidä kaapata kiihkoilun välineeksi, jotta voidaan syöttää omia mielipiteitä opiskelijoille. Sinulla on oma tulkintasi yhdenvertaisuudesta, mutta se VAIN sinun tulkintasi.

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Jos kerran kaikki asiat pitää tehdä sotatannerta ajatellen,niin miehet 12kk palvelukseen heilumaan aseiden kanssa ja naiset 12 palvelukseen synnyttämään valtiolle tykinruokaa,koska juuri sen kerkiää tekemään 12kk:ssa.

Kaikki tämä,koska se sotatanner on niin tärkeää valtiolle. Ihmisillä voi olla muitakin tavoitteita,mutta ne ovt toissijaisia,eikö vain?

Käyttäjän demoni kuva
Liisa Polameri

Konservatiivisten maailmankatsomus Kirche, Kinder und Küche tai sen muunnelma Koti, Uskonto ja Isänmaa, vilahtelee ahkerasti taustalla. Muualla länsimaissa on jo siirrytty eteenpäin.

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Pakollinen kansalaispalvelus ei ymmärtääkseni ole mahdollinen, koska se olisi kiellettyä orjatyötä.

Toimituksen poiminnat